Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Bel in geval van spoedeisende hulp 112

Servicenummer politie 0900-8844

De stelregel is: geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het politiebureau in Dalfsen.

Bezoekadres

Molendijk 9 7721 AB Dalfsen (t) 0900 – 8844 (f) 0529 – 432399

Openingstijden bureau Dalfsen

Maandag t/m vrijdag: 13:00 – 17:00 uur.