noord-overijsselDierenbescherming Noord-Overijssel. Onze afdeling is actief in twaalf gemeenten: Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Zwolle, Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Urk en Kampen.
Zie je een dier in nood bel dan ons meldnummer 088-8113388 Ben je getuige van dierenmishandeling of -verwaarlozing? Meld dit dan via het landelijk meldnummer 144. De afdeling spoort haar gemeenten aan om een dierenwelzijnsbeleid te schrijven. Dit doet zij door middel van persoonlijke gesprekken wethouders en ambtenaren bewust te maken van de noodzaak van een dierenwelzijnsbeleid. Daarnaast voert de afdeling ook gesprekken met de voorzitters en fractieleden van alle politieke partijen uit de gemeentelijke fracties. In een dierenwelzijnsbeleid verantwoordt een gemeente alle keuzen die het heeft gemaakt aangaande het welzijn van alle dieren in haar gemeente. Sinds 2008 is de gemeente Zwolle de enige in de regio met een notitie dierenwelzijnsbeleid. Onderdelen van een dierenwelzijnsbeleid kunnen zijn; het hondenbeleid, beleid over kinderboerderijen, schuilstallen voor paarden, beoordeling kapvergunningen i.v.m. nestelende vogels, aanpak overlast gevende dieren, beleid rondom evenementen met dieren (circussen) en de financiële verantwoordelijkheid voor de eerste 2 weken opvang van zwerfdieren. Helaas zijn er in de regio nog veel activiteiten /volkspellen met dieren. Neem bijvoorbeeld het Zwientie Tikken. Of de nationale palingrook wedstrijd(en). Of circussen met wilde dieren die nog regelmatig shows draaien in de regio. Het benaderen van de gemeenten gaat onder coordinatie van de regiomanager. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief voor de stichting Dierenambulance Noord-Overijssel (gelieerd aan de afdeling). Ook de telefooncentrale van het meldnummer wordt bemand door vrijwillige centralisten. Naast een hele achterban aan vrijwilligers heeft de afdeling Noord- Overijssel bijna 2000 leden en 373 jeugdleden. Op kantoor zijn er 2 betaalde krachten werkzaam (regiomanager, assistent regiomanager). Allen betaald uit een landelijk fonds. De afdeling staat als vereniging zijnde onder toezicht van een bestuur. Het toezichthoudende bestuur is op zoek naar versterking.

Het aanbod van Dierenbescherming Noord-Overijssel:

Neem contact op

Wilt u ook een etalagepagina zoals Dierenbescherming Noord-Overijssel? Of staat u nog niet op ons prikbord? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op