Contact Dalfseraanbod.nl is de ‘verzamel-website’ speciaal gemaakt om het ondernemerschap van Dalfsen een positieve impuls te geven. Vaak is nog onvoldoende bekend wat de locale ondernemers allemaal te bieden hebben. Een gemiste kans vinden wij! Goed ondernemerschap begint met jezelf goed presenteren en laten zien wat je kunt of te bieden hebt. Bovendien moeten consumenten en andere ondernemers je makkelijk weten te bereiken. Consumenten en ondernemers vinden de gegevens van ondernemers uit Dalfsen onder de verschillende categorieën. We hopen dat de bestedingen zoveel mogelijk lokaal terecht komen en ondernemers en consumenten elkaar opdrachten en verkopen gunnen. Dus met elkaar, voor elkaar! Voor vragen, mail naar info@dalfseraanbod.nl. Meer informatie? Miranda van der Vegt (m) 06 – 20715448 (e) info@dalfseraanbod.nl (w) www.dalfseraanbod.nl